Categories
BLOG

cbd replacement battery

Cbd replacement battery

วันที่ 14 มกราคม 2564ณ ศาลา 11 วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และคณะกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในงานสวดพระอภิธรรมคุณฐากูร บุนปาน รองประธานกรรมการบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และอดีตกรรมการผู้จัดการ บมจ.มติชน

คณะกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ลงนามถวายพระพร “กรมสมเด็จพระเทพฯ” ให้หายพระอาการประชวร

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ภายในพระบรมมหาราชวัง คณะกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ นำแจกันดอกไม้ถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง

สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ สำรวจความพร้อม “ไบเทค” ก่อนเตรียมลุยงานสัปดาห์หนังสือฯ

…วันที่ 15 มกราคม 2564 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) คณะกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ได้เข้าประชุมและสำรวจความพร้อมด้านพื้นที่จัดแสดงหนังสือ ห้องอบรม ห้องรับรอง ที่จอดรถ จุดโหลดดิ้ง เส้นทางเข้าชมงาน ห้องจำหน่ายอาหาร ฯลฯ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 49

Cbd replacement battery วันที่ 14 มกราคม 2564ณ ศาลา 11 วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และคณะกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ